Webová prezentace zdarma? Ano!
responzivní redesign webu
 

Přihlášení

Přehled

Přehled funkcí Qportal


Popis Qportal
Qportal je modifikace pro SMF. SMF je snadno rozšířitelná webová aplikace internetového fóra. Modifikace Qportal obsahuje funkce portálu a menu manager. Nejde o modifikace typu nainstaluj, pomocí administrace nastav požadované vlastnosti a používej. Menu manager je řízen soubory typu XML. Soubor mainmenu.xml modifikuje obsah hlavního menu (1. úrovně menu) a soubor menuarea.xml definuje obsah podmenu (2. a 3. úrovně menu). Soubory jsou umístěnu v podadresáři Sources. Stuktura souborů v základních rysech odpovídá struktuře PHP polí obsažených v instalaci SMF, které popisují obsahy různých menu. Jsou však rozšířeny o další prvky.

Rozšíření struktury menu, tedy přidávání dalších stránek (přidaných pomocí souborů xml) je zpracováno kompletně:
  • Funkce hledání probíhá přes všechny stránky.
  • Všechny stránky jsou zpracovány i v souboru sitemap při použití modifikace sitemap.
  • Pro stránky je možno použít přátelské URLs.
  • Doplňujícími parametry je možno ovlivňovat vlastnosti stránek, např. indexaci a kanonizaci
Administrace Qportalu
Přesto Qportal obsahuje svoji sekci v administraci popisující vlastnosti Qportalu, většinou aktivaci různých částí Qportalu.


Enable portal blocks

Povoluje grafickou vrstvu Qportalu zařazením šablon portal_above a portal_bellow umístěném v souboru FrontPage.template.php. Základním úkolem šablon je vytvořit logiku vnořených záhlaví, zápatí a sloupců. Qportal je možné provozovat společně s jinými portály. V takovém případě je možné provádět volání bloků jiného portálu.

Enable frontpage

Pokud frontpage není aktivována v jiném nainstalovaném portálu, je třeba ji nastavit v souboru mainmenu.xml. S tím ale tato funkce nemá nic společného. Pokud je frontpage povolena pouze zajistí aby forum, které je po instalaci zásadně bez parametrů bylo voláno s parametrem ?action=forum. A právě v takovém případě je třeba ošetřit volání bez parametrů, tedy frontpage. Atd...

Enable menu manager

Povoluje zpracování xml souborů pro řízení obsahu menu.

Enable portal SEF URLs

Povoluje přátelské adresy celého portálu ve tvaru doména/parametr-hodnota/parametr-hodnota/parametr-hodnota bez přípony. Pokud je zároveň povoleno výchozí SEF SMF platí tvar adresy pouze pro přidané položky menu.